Grupa Inwestycyjno-Finansowa Sp. z o.o.
Zawsze staramy się unieść ponad standardami
O firmie
FIRMA

Grupa Inwestycyjno-Finansowa Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która stawia sobie za główny cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo-podatkową swoich klientów a także doradztwo finansowe i biznesowe.

Bogate doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszych pracowników wspomagane wiedzą uzyskiwaną podczas uczestnictwa w bieżąco organizowanych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego jak również fachową literaturą są gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług.

Naszym klientom gwarantujemy kompletną obsługę księgową. Ułatwiamy start początkującym przedsiębiorcom, ale także pomagamy rozwinąć skrzydła nawet doświadczonym firmom. Pragniemy dać Państwu coś więcej niż doskonałe zarządzanie rachunkami firmy, mianowicie bezcenny spokój o przyszłość finansową firmy i rodziny.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółka obejmuje swoją działalnością kompleksową obsługę projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – zarządzanie, rozliczanie, księgowość.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia nas w biurze. Rozmowa z pewnością przekona Państwa do usług naszej firmy, oraz pomoże wyznaczyć priorytety przyszłej współpracy.

Zalety powierzenia spraw finansowo - księgowych biuru rachunkowemu:

 • Pełna odpowiedzialność biura rachunkowego za sprawy finansowo-księgowe firmy.
 • Niższe koszty w porównaniu do kosztów zatrudnienia własnego księgowego.
 • Biuro rachunkowe nie idzie na urlop.
 • Biuro rachunkowe nie choruje.
 • Do dyspozycji klienta jest kilka wysoko wykwalifikowanych księgowych, a nie jedna.
 • Całkowite bezpieczeństwo rozrachunków publicznoprawnych, czego gwarantem jest polisa ubezpieczenia OC.
 • Oszczędności na literaturze, prasie fachowej, szkoleniach itp.
 • Ze względu na rozliczanie wielu firm, mamy duże doświadczenie, w tym również w obsłudze kontroli podatkowych.
 • Nasi klienci mają więcej czasu na prowadzenie firmy lub... na odpoczynek.
 • Klient jest zawsze mile widziany i witany z uśmiechem.
OFERTA

Nasze usługi obejmują:

1. Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)
 • Prowadzenie rejestrów podatkowych
 • Rozliczeń PIT,CIT,VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie analiz finansowych i informacji
 • Opracowywanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie dokumentacji do GUS
 • Pomoc w zakładaniu firmy (przygotowanie dokumentacji rejestrowej, doradztwo w zakresie formy prawnej firmy oraz formy opodatkowania, sporządzanie biznesplanu)
 • Rozliczanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (sporządzanie zestawień, kontrola ponoszonych wydatków itp.)

2. Kadry i płace

 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac, zus.
 • Prowadzenie teczek osobowych.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (np. PIT 11)
 • Zaświadczenia.

A ponadto:

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 • reprezentowanie przed urzędami,
 • doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 • budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza, doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 • doradztwo finansowe.

Działamy na podstawie wydanego przez Ministra Finansów Certyfikatu Nr 34307/2009. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo – księgowymi.

Szanując Państwa czas, bieżące kontakty ograniczamy do niezbędnego minimum, zawsze jednak służąc pomocą a na życzenie również dojeżdżamy do siedziby klienta.

KONTAKT

Dane teleadresowe:

Plan dojazdu:

PROJEKTY

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację projektu: „Czas na zmiany!”. Projekt realizowany jest w ramach VII osi priorytetowej: Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla Poddziałania: 7.4.2. ) Outplacement-konkurs.

Celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 20 osób, ( 15 Kobiet , 5 Mężczyzn), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z obszaru województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych.

Zamknij menu